Cieślak-Sokołowski, T. (2016) „Poetyki nieokreśloności”, Forum Poetyki, (3), s. 32-41. doi: 10.14746/fp.2016.3.26703.