Kowalczyk, B. (2016) „O bezsensowności obserwacji”, Forum Poetyki, (3), s. 64–71. doi: 10.14746/fp.2016.3.26706.