Krajewska, J. (2016) „Poza poezją nie ma zbawienia? Kilka pytań do Zofii Król”, Forum Poetyki, (3), s. 96–99. doi: 10.14746/fp.2016.3.26710.