Kubiński, P. (2016) „W stronę poetyki gier wideo”, Forum Poetyki, (4-5), s. 20-29. doi: 10.14746/fp.2016.4-5.26714.