Szymił, A. (2016) „Spoken-word poetry”, Forum Poetyki, (4-5), s. 124–131. doi: 10.14746/fp.2016.4-5.26722.