Pawelec, D. (2016) „«Genologia multimedialna» Edwarda Balcerzana. Uwarunkowania i perspektywy”, Forum Poetyki, (4-5), s. 132-137. doi: 10.14746/fp.2016.4-5.26723.