Grądziel-Wójcik, J. (2017) „Znikopis Urszuli Kozioł, czyli arspoetyka jednorazowego użytku”, Forum Poetyki, (7), s. 58-71. doi: 10.14746/fp.2017.7.26761.