Stusek, M. (2017) „Ars poetica jako sztuka przetrwania: interpretacja wiersza Tysiąc i jedna noc Urszuli Kozioł”, Forum Poetyki, (7), s. 72–79. doi: 10.14746/fp.2017.7.26762.