Nawarecki, A. (2017) „O śląskiej szkole mikrologii (1999-2005). Garść wspomnień”, Forum Poetyki, (8-9), s. 6-15. doi: 10.14746/fp.2017.8-9.26771.