Felski, R. (2017) „Kontekst jest do bani”, Forum Poetyki, (8-9), s. 94-111. doi: 10.14746/fp.2017.8-9.26777.