Malicka, P. (2017) „Badania nad cyklem literackim w Polsce”, Forum Poetyki, (10), s. 140–145. doi: 10.14746/fp.2017.10.26799.