Pertek, G. (2018) „Prepozycje. Metafizyka «bliskości»”, Forum Poetyki, (11-12), s. 150-163. doi: 10.14746/fp.2018.11-12.26814.