Kraskowska, E. (2019) „Uniwersalia przekładowe”, Forum Poetyki, (14), s. 86-89. doi: 10.14746/fp.2018.14.26830.