Rajewska, E. (2019) „Poetyka przekładu według Edwarda Balcerzana”, Forum Poetyki, (14), s. 90-97. doi: 10.14746/fp.2018.14.26831.