Hamerski, W. (2019) „Realpoetik w Polszcze”, Forum Poetyki, (15-16), s. 36-51. doi: 10.14746/fp.2019.15-16.26836.