Waligóra, A. (2019) „Autotematyzm – antyrealizm? Na przykładzie jednego wiersza Tomasza Pułki”, Forum Poetyki, (15-16), s. 80-93. doi: 10.14746/fp.2019.15-16.26839.