Ronge, G. (2019) „Przedstawiać dalej. O Realizmie bez granic Rogera Garaudy’ego”, Forum Poetyki, (15-16), s. 94-109. doi: 10.14746/fp.2019.15-16.26840.