Misiak, I. (2019) „Listy i dziennik Anny Moszyńskiej: awers rozmowy, rewers szaleństwa”, Forum Poetyki, (15-16), s. 118-125. doi: 10.14746/fp.2019.15-16.26842.