Rosiński, C. (2020) „Sytuacje przestrzenne literatury”, Forum Poetyki, (22), s. 6–25. doi: 10.14746/fp.2020.22.27422.