Żurek, Łukasz (2020) „Co umożliwia księgozbiór filologa? Przypadek Stefana Szymutki”, Forum Poetyki, (22), s. 52-65. doi: 10.14746/fp.2020.22.27424.