Hendrykowski, M. (2021) „Przeszłość a historia. O poetyce powieści historycznej”, Forum Poetyki, (23), s. 216-245. doi: 10.14746/fp.2021.23.28906.