Gawarecka, A. (2021) „Kto dziś wierzy w wodniki? Ekologiczne inspiracje w ponowoczesnej literaturze czeskiej (przypadek Miloša Urbana)”, Forum Poetyki, (24), s. 140-161. doi: 10.14746/fp.2021.24.30236.