Budnik, A. (2021) „Do źródeł, do gór. Protoekokrytyczne odczytania Waldenu Henry’ego Davida Thoreau i Na przełęczy Stanisława Ignacego Witkiewicza”, Forum Poetyki, (24), s. 162-179. doi: 10.14746/fp.2021.24.30237.