Niesporek, K. (2021) „Natura i ludzie. O ekologicznej wyobraźni Tadeusza Śliwiaka”, Forum Poetyki, (24), s. 194–209. doi: 10.14746/fp.2021.24.30239.