Kosicka-Pajewska, A. (2021) „W prześwitach światłocieni”, Forum Poetyki, (24), s. 252-261. doi: 10.14746/fp.2021.24.30243.