Pilszczikow, I. (2021) „Pojęcia „wiersz”, „metrum” i «rytm» w rosyjskiej tradycji naukowej”, Forum Poetyki, (25), s. 86–103. doi: 10.14746/fp.2021.25.30603.