Gorczyńska, M. (2021) „Opisać ogień: o pożytkach niehermeneutycznego projektu H.U. Gumbrechta dla badań nad wierszem”, Forum Poetyki, (25), s. 104-123. doi: 10.14746/fp.2021.25.30604.