Dembińska-Pawelec, J. (2021) „Wers i wiersz jako praca street art. O Sezonie Rafała Wojaczka”, Forum Poetyki, (25), s. 124–141. doi: 10.14746/fp.2021.25.30605.