Kaniewska, B. i Skibski, K. (2021) „«Jeśli rzeczy mają potoczyć się dalej…» – potencjalność i entropia we wczesnej prozie Magdaleny Tulli”, Forum Poetyki, (26), s. 32–47. doi: 10.14746/fp.2021.26.30846.