Wysocka, A. (2021) „Lubię wrony – słowo poety a skrypty kulturowe”, Forum Poetyki, (26), s. 82–99. doi: 10.14746/fp.2021.26.30849.