Hendrykowski, M. (2021) „Okno McLuhana. Mem internetowy”, Forum Poetyki, (26), s. 100–109. doi: 10.14746/fp.2021.26.30850.