Skibski, K. (2021) „Poetka w świetle językoznawstwa”, Forum Poetyki, (26), s. 124–133. doi: 10.14746/fp.2021.26.30852.