[1]
B. . Englender, „«Czy dotyka cię czas?» Foto-grafemiczność tekstu na podstawie utworu Tomasza Różyckiego Las tropikalny”, 10.14746/fp, nr 17, s. 41–51, grudz. 2019.