[1]
D. Pawelec, „«Genologia multimedialna» Edwarda Balcerzana. Uwarunkowania i perspektywy”, 10.14746/fp, nr 4-5, s. 132-137, maj 2016.