[1]
A. Waligóra, „Autotematyzm – antyrealizm? Na przykładzie jednego wiersza Tomasza Pułki”, 10.14746/fp, nr 15-16, s. 80-93, lip. 2019.