[1]
M. Gorczyńska, „Opisać ogień: o pożytkach niehermeneutycznego projektu H.U. Gumbrechta dla badań nad wierszem”, 10.14746/fp, nr 25, s. 104-123, grudz. 2021.