Hojdis, B., i K. Krzak-Weiss. „Relacje między opisowością a Ilustrowaniem Edycji Jako Problem Redakcyjny”. Forum Poetyki, nr 20, październik 2020, s. 18-33, doi:10.14746/fp.2020.20.24901.