Grądziel-Wójcik, J. „Opis Autotematyczny Na przykładzie Poezji Kobiet. Przypadek Joanny Pollakówny”. Forum Poetyki, nr 20, październik 2020, s. 34-49, doi:10.14746/fp.2020.20.24902.