Mizerkiewicz, T. „Nowe Sytuacje Poetyki”. Forum Poetyki, nr 1, lipiec 2015, s. 18-25, doi:10.14746/fp.2015.1.26673.