Kraskowska, E. „Źródło”. Forum Poetyki, nr 2, grudzień 2015, s. 98-101, doi:10.14746/fp.2015.2.26695.