Cieślak-Sokołowski, T. „Poetyki nieokreśloności”. Forum Poetyki, nr 3, luty 2016, s. 32-41, doi:10.14746/fp.2016.3.26703.