Kowalczyk, B. „O bezsensowności Obserwacji”. Forum Poetyki, nr 3, luty 2016, s. 64-71, doi:10.14746/fp.2016.3.26706.