Krajewska, J. „Poza Poezją Nie Ma Zbawienia? Kilka Pytań Do Zofii Król”. Forum Poetyki, nr 3, luty 2016, s. 96-99, doi:10.14746/fp.2016.3.26710.