Szymił, Aleksandra. „Spoken-Word Poetry”. Forum Poetyki, nr 4-5, maj 2016, s. 124-31, doi:10.14746/fp.2016.4-5.26722.