Pawelec, D. „«Genologia multimedialna» Edwarda Balcerzana. Uwarunkowania I Perspektywy”. Forum Poetyki, nr 4-5, maj 2016, s. 132-7, doi:10.14746/fp.2016.4-5.26723.