Markowska, H. „«Dodatki» a Kategoria jedności W Poetyce Klasycyzmu postanisławowskiego”. Forum Poetyki, nr 6, październik 2016, s. 90-103, doi:10.14746/fp.2016.6.26754.