Grądziel-Wójcik, J. „Znikopis Urszuli Kozioł, Czyli Arspoetyka Jednorazowego użytku”. Forum Poetyki, nr 7, marzec 2017, s. 58-71, doi:10.14746/fp.2017.7.26761.