Stusek, M. „Ars Poetica Jako Sztuka Przetrwania: Interpretacja Wiersza Tysiąc I Jedna Noc Urszuli Kozioł”. Forum Poetyki, nr 7, marzec 2017, s. 72-79, doi:10.14746/fp.2017.7.26762.