Nawarecki, A. „O śląskiej Szkole Mikrologii (1999-2005). Garść Wspomnień”. Forum Poetyki, nr 8-9, sierpień 2017, s. 6-15, doi:10.14746/fp.2017.8-9.26771.