Felski, R. „Kontekst Jest Do Bani”. Forum Poetyki, nr 8-9, sierpień 2017, s. 94-111, doi:10.14746/fp.2017.8-9.26777.